Yongqing Liu

Yongqing Liu

Postdoctoral Fellow


Graduate Program

Ph.D., Peking University

Undergraduate Program

Minzu University of China

Research Interests

Decipher the function of epigenetic factors in brain.

Publications

MyNCBI